Säkra från brandrisk

Om man sätter in en eldstad i sitt hus så behöver man göra en brandskyddskontroll. Det är auktoriserade kontrollanter som utför sådant. Även om man har en äldre eldstad måste man regelbundet låta göra brandskyddskontroller för att risker för brand ska upptäckas i tid. Det kan vara fel och brister som uppstått med tiden. Det är kommunen som är ansvarig för brandskyddskontrollen och de utser entreprenörer som utför detta. Ofta är sotare också utbildade kontrollanter. Allt för vår säkerhet.