Boskap och ekologi

Man förde in boskap till Australien för två hundra år sedan. Allteftersom tiden gick blev betesmarkerna översållade av kospillning vilket hindrade gräset från att växa och gjorde födan oätlig för djuren. Högarna av spillning blev så småningom till stora högar där otrevliga flugor förökade sig. Lösningen var att importera dyngbaggar som kunde ta hand om mjuk spillning. I en enda hög av elefantspillning kan det finnas 7000 dyngbaggar som enkelt tar hand om det som behövs och tillför näringen till jorden.